Tvorba skóringového modelu

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Tvorba skóringového modelu
Autor práce:
Hošek, Vladislav
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Fičura, Milan
Osoba oponující práci:
Fleischmann, Luboš
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The aim of this master’s thesis is to create a credit scoring model, which is based on a logistic regression. Th theoretical part of thesis starts theory sorrounding the logistic regression, then moves onto the theory sorrounding model creation. The practical part of the thesis starts with data analysis of given data and creation of several logistic models. First model is created on a smaller sample size – just one US state, the second model deals with the entire population. There is some R code with commentary in the appendix of the thesis.
Klíčová slova:
Probability; Basel 2; Logistic regression; Default

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Finanční inženýrství
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Banking and Insurance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
30. 10. 2018
Datum podání práce:
21. 1. 2020
Datum obhajoby:
13.02.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
67578_xhosv08.pdf [1,94 MB]
Oponentura:
60049_flel00.pdf [165,76 kB]
Hodnocení vedoucího:
67578_xficm03.pdf [351,41 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/67578/podrobnosti