Analýza spokojenosti zákazníků hotelu Antik City

Název práce: Analýza spokojenosti zákazníků hotelu Antik City
Autor(ka) práce: Mazal, Jan
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Černá, Jitka
Oponenti práce: Volkmerová, Blanka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem mé bakalářské práce bylo pomocí vytvořeného dotazníku zjistit příčiny zákaznické spokojenosti a nespokojenosti. Výsledky šetření analyzovat a po konzultacích s hlavní recepční pokračovat v činnostech, které zákazníci označili pozitivně. Příčiny nespokojenosti pak pokud možno odstranit, nebo alespoň eliminovat.Celkovým cílem pak bylo zlepšit spokojenost zákazníků v hotelu Antik City.
Klíčová slova: dotazník; SWOT analýza; hotelový marketing; hotelnictví; analýza spokojenosti

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 9. 2006
Datum podání práce: 5. 9. 2006
Datum obhajoby: 13. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3782/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: