Online nakupování potravin na vybraných českých e-shopech

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Online nakupování potravin na vybraných českých e-shopech
Autor práce:
Popova, Vasilisa
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Drozen, František
Osoba oponující práci:
Khelerová, Vladimíra
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Teoretická část práce seznámí čtenáře se základním pojmy jako jsou e-commerce a e-business. Zmíněny jsou též výhody a nevýhody e-commerce a jehož základní klasifikace. Dále je popsána aktuální dynamika trhu e-commerce v České republice a v neposlední řadě je vysvětlen mystery shopping jako jedna z metod marketingového výzkumu. Praktická část mapuje a vyhodnocuje úroveň poskytovaných služeb tří českých potravinových e-shopů formou opakovaného mystery shoppingu. Na základě získaných dat z výzkumu jsou v závěru prezentována doporučení jednotlivým e-shopům s cílem zlepšit kvalitu služeb pro stávající i potenciální zákazníky.
Klíčová slova:
marketingový výzkum; mystery shopping; on-line nakupování potravin; e-commerce

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
8. 9. 2019
Datum podání práce:
24. 4. 2020
Datum obhajoby:
20.05.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
70400_popv00.pdf [696,40 kB]
Oponentura:
66206_kheler.pdf [60,25 kB]
Hodnocení vedoucího:
70400_drozen.pdf [62,56 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/70400/podrobnosti