Analysis of Chinese Enterprises Under the Background “Made in China 2025”

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analysis of Chinese Enterprises Under the Background “Made in China 2025”
Překlad názvu:
Analýza čínských podniků v pozadí „Made in China 2025“
Autor práce:
Chen, Sailing
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Kašparová, Eva
Osoba oponující práci:
-
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Účelem této práce je analyzovat čínské podniky v pozadí „Made in China 2025“ a jak mohou být čínské podniky konkurenceschopnější a známé v celosvětovém měřítku na základě domácích a zahraničních výzkumů a teorií, zkušeností a podpory internacionalizace podniků národní strategie. Tato práce obsahuje první část pozadí národní strategie a výzkumu a studuje postavení a charakteristiku internacionalizace čínských podniků. Druhá část je teoretická část, která je založena na různých druzích teorií souvisejících s obchodem a investicemi. Třetí část pojednává o národní strategii (Made in China 2025). Jak vláda přišla se strategií. Co je cílem národní strategie a jak dosáhnout národní strategie. Čtvrtou částí je SWOT analýza, která je z pohledu síly, slabosti, příležitostí a hrozeb čínských podniků. Pátá část je věnována některým návrhům prostřednictvím SWOT analýzy a případové analýzy pro vládu, společnosti a průmyslová sdružení a zprostředkovatele. Šestá část je závěrem této práce.
Klíčová slova:
strategie; podnikání; podniky

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Business Administration/Corporate Finance and Management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta podnikohospodářská
Název katedry:
Katedra manažerské psychologie a sociologie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
7. 5. 2019
Datum podání práce:
6. 5. 2020
Datum obhajoby:
2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
Soubor bude zveřejněn po obhajobě

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
Odkaz identifikátoru je funkční pouze u obhájených prací.