Exploration of the Views of Eshop Managers on eWOM in the Czech Republic

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Exploration of the Views of Eshop Managers on eWOM in the Czech Republic
Překlad názvu:
Průzkum pohledů manažerů e-shopů ohledně eWOM v České republice
Autor práce:
Laboutka, Filip
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Kottika, Efthymia
Osoba oponující práci:
Karlíček, Miroslav
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Tato studie se zabývá pohledy českých e-shop manažerů na eWOM v České republice. Snaží se prozkoumat a vyšetřit vědomosti, chování, a názory na online komunikaci týkající se jejich byznysu a nabízených produktů. Použitá výzkumná metoda se skládá z exploračního kvalitativního výzkumu a polo-strukturovaných rozhovorů ke sběru dat. Mezi nálezy tohoto výzkumu je, že zúčastnění manažeři mají obecné povědomí o eWOM, monitorují nezávislé stránky a fóra, vědí, že odpovídat na negativní recenze přináší benefity pro jejich značku, vědí, která z jejich stránek je pro jejich byznys nejdůležitější, reagují na negativní recenze s opatrností. Mimo tyto nálezy jsou poznamenána pozorování, které se vztahují k negativním recenzím a zavedené teorii. Tyto pozorovaní spolu s nálezy tohoto průzkumu vytvářejí podklady k dalšímu rozsáhlejšímu kvantitativnímu výzkumu.
Klíčová slova:
eWOM; recenze; manažeři e-shopů; kvalitativní výzkum

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Business Administration/Corporate Finance and Management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta podnikohospodářská
Název katedry:
Katedra marketingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
27. 11. 2019
Datum podání práce:
12. 5. 2020
Datum obhajoby:
26.06.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
71774_labf01.pdf [471,57 kB]
Oponentura:
67383_karlm.pdf [498,77 kB]
Hodnocení vedoucího:
71774_kote05.pdf [370,24 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/71774/podrobnosti