Dopad pandemie COVID-19 na hodnotu retailových nemovitostí

Název práce: Dopad pandemie COVID-19 na hodnotu retailových nemovitostí
Autor(ka) práce: Hrnčárková, Kristýna
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kaizr, Jaroslav
Oponenti práce: Chaloupka, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této práce je vyčíslit dopady pandemie COVID-19 na hodnotu retailových nemovitostí, a to prostřednictvím modelování a diskontování očekávaných budoucích peněžních toků obchodního centra Westfield Chodov. První část práce se zabývá trhem komerčních nemovitostí obecně, oceňováním a metodou výnosové hodnoty. Následuje analýza trhu a popis vládních restrikcí a dostupných dotačních programů. Poté je charakterizována zkoumaná nemovitost a dochází k vyčíslení jejích diskontovaných peněžních toků, výstupní hodnoty a celkové hodnoty, včetně výše dopadů pandemie COVID-19 v absolutním i relativním vyjádření.
Klíčová slova: COVID-19; Oceňování; Retailové nemovitosti
Název práce: Impact of the COVID-19 Pandemics on the Value of Retail Properties
Autor(ka) práce: Hrnčárková, Kristýna
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Kaizr, Jaroslav
Oponenti práce: Chaloupka, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this thesis is to quantify the impacts of the COVID-19 pandemics on the value of retail properties through modelling and discounting of expected future cash flows of the Westfield Chodov shopping centre. The first part of the thesis focuses on the commercial real estate market in general, valuations and the yield method. Market analysis and description of the government restrictions and available subsidy programs follows. The examined property is then characterized and its discounted cash flows, exit value and total value are quantified, including the impacts of the COVID-19 pandemics in absolute and relative terms.
Klíčová slova: Valuations; COVID-19; Retail properties

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra financí a oceňování podniku

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 9. 2020
Datum podání práce: 12. 1. 2022
Datum obhajoby: 2. 2. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/75936/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: