Spotřebitelské vnímání značek rostlinných alternativ masa

Název práce: Spotřebitelské vnímání značek rostlinných alternativ masa
Autor(ka) práce: Kunová, Kateřina
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Hinčica, Vít
Oponenti práce: Černá, Iveta
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
V dnešní době stále přibývá lidí, kteří se uchylují k alternativním stylům stravování. Jedním z nich je vegetariánství. Čím více přibývá vegetariánů, tím více se zvětšuje nabídka rostlinných alternativ masa. Cílem této práce je zhodnotit vztah českých spotřebitelů k těmto alternativám a značkám, pod kterými se nabízejí. Práce se v teoretické části zabývá základními pojmy jako vegetarián, vegan nebo historií rostlinných alternativ masa. Praktickou část tvoří analýza dotazníkového šetření.
Klíčová slova: vegetarián; spotřebitelé a rostlinné alternativy masa; alternativy masa
Název práce: Consumer perception of plant-based meat alternative brands
Autor(ka) práce: Kunová, Kateřina
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Hinčica, Vít
Oponenti práce: Černá, Iveta
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Nowadays, more and more people are turning to alternative styles of eating. One of them is vegetarianism. As more and more people become vegetarian, the range of plant-based meat alternatives is increasing. This paper aims to assess the attitude of Czech consumers towards these alternatives and the brands under which they are offered. The theoretical part of the thesis deals with basic concepts such as vegetarian, vegan, and the history of plant-based meat alternatives. The practical part consists of an analysis of a questionnaire survey.
Klíčová slova: vegetarianism; plant-based meat alternatives; consumers and meat alternatives

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 9. 2. 2022
Datum podání práce: 9. 12. 2022
Datum obhajoby: 16. 1. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/79661/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: