Rozšíření nově zaváděného BI řešení ve firmě Lundegaard a.s. o integraci dat ze systému Pipeliner CRM

Název práce: Rozšíření nově zaváděného BI řešení ve firmě Lundegaard a.s. o integraci dat ze systému Pipeliner CRM
Autor(ka) práce: Fatka, Ondřej
Typ práce: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: Pour, Jan
Oponenti práce: Hladík, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Obsahem práce je popis využití dat a informací z obchodního procesu, systému Pipeliner CRM, do paralelně vznikajícího nového celo-firemního BI řešení společnosti Lundegaard a.s. Součástí je analýza, popis procesů a technické řešení integrace dat. V širším kontextu jde o to přispět do projektu konsolidace a ucelené náhrady stávajícího reportingu dosud skládaného primárně manuálně z výstřižků jednotlivých monitorovaných systémů. Lundegaard a.s. je konzultační a technologická společnost, přední dodavatel robustních podnikových portálů a specialista na zvyšování zákaznické spokojenosti v digitálních kanálech.
Klíčová slova: Pipeliner CRM; Prodejní proces; Reporting; Tableau; Keboola; Jira
Název práce: Extension of the newly implemented BI solution at Lundegaard a.s. on the integration of data from the Pipeliner CRM system
Autor(ka) práce: Fatka, Ondřej
Typ práce: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: Pour, Jan
Oponenti práce: Hladík, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of the final thesis is to describe the use of data and information from the business process, the Pipeliner CRM system, in the parallely implemented company-wide BI solution of Lundegaard a.s. It includes analysis, description of processes and technical solution of data integration. In a broader context, it is a matter of contributing to the project of consolidation and comprehensive replacement of the existing reporting, which has so far been compiled primarily manually from clippings of individual monitored systems. Lundegaard a.s. is a consulting and technology company, a leading supplier of robust enterprise portals and a specialist in increasing customer satisfaction in digital channels.
Klíčová slova: Presale; Reporting; Pipeliner CRM; Tableau; Jira; Keboola

Informace o studiu

Studijní program / obor: Data & Analytics for Business Management
Typ studijního programu: Celoživotní vzdělávání studijní program
Přidělovaná hodnost: MBA
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 12. 2022
Datum podání práce: 15. 12. 2022
Datum obhajoby: 23. 2. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/83051/podrobnosti

Soubory ke stažení

Hlavní práce
Neveřejný soubor
Stáhnout
Neveřejná příloha
Neveřejný soubor
Stáhnout
    Poslední aktualizace: