Koučování s asistencí koní jako nástroj rozvoje vůdcovských dovedností

Název práce: Equine-assisted coaching as a leadership development tool
Autor(ka) práce: Schreiberová, Veronika
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Honsová, Pavlína
Oponenti práce: Šilerová, Lenka
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This Master's thesis provides insight into utilization of equine-assisted coaching (EAGALA model) as a leadership development tool. Using thematic analysis, author explored their experience with equine-assisted coaching, specifically their perceptions of its impact on their leadership development. The results reveal that participants experienced a range of positive effects, including increased self-awareness, improved leadership skills, and enhanced ability to lead through connection (embodied leadership). The study provides insights into the unique and valuable contributions of equine-assisted coaching in leadership development and highlights the importance of embodied and experiential learning approaches.
Klíčová slova: embodied leadership; equine-assisted learning; leadership development; emotional intelligence; coaching with horses
Název práce: Koučování s asistencí koní jako nástroj rozvoje vůdcovských dovedností
Autor(ka) práce: Schreiberová, Veronika
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Honsová, Pavlína
Oponenti práce: Šilerová, Lenka
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá koučingem s využitím koní (zarámovaného modelem EAGALA) jako nástrojem pro rozvoj vůdčích kompetencí. Za použití tematické analýzy byla vyhodnocena data o autentických zkušenostech účastníků koučingu s koňmi s akcentem na to, v jaké oblasti je z jejich pohledu ovlivnil. Výsledky naznačují, že účastníci vnímají řadu pozitivních efektů, včetně zvýšené úrovně sebeuvědomění a zlepšení vůdčích schopností, přičemž si uvědomují pozitivní dopady zapojení těla, emocí a pocitů (vtělesnění). Výzkum poskytuje náhledy na jedinečné aspekty využití koní při rozvoji vůdčích kompetencí a zdůrazňuje důležitost prvku zážitkového učení, zapojujícího do koučingu nejen intelektuální, ale i emoční inteligenci účastníků.
Klíčová slova: výuka s využitím koní; koučing s koňmi; rozvoj vůdčích kompetencí; zážitková pedagogika; emoční inteligence

Informace o studiu

Studijní program / obor: Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra manažerské psychologie a sociologie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 2. 2021
Datum podání práce: 23. 8. 2023
Datum obhajoby: 13. 9. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/76075/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: