Propojení multitaskingu a produktivity v kontextu behaviorální ekonomie

Název práce: Propojení multitaskingu a produktivity v kontextu behaviorální ekonomie
Autor(ka) práce: Podhirna, Jakub
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Špeciánová, Jitka
Oponenti práce: Chytil, Zdeněk
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá dopady multitaskingu na produktivitu s využitím teorií behaviorální ekonomie. Teoretická část definuje a objasňuje potřebné informace a pojmy týkající se multitaskingu, ekonomické teorie a vlivu vykonávání více činností na produktivitu. Praktická část zkoumá důsledky používání telefonu a jiných elektronických zařízení na počet dopravních nehod. Tato práce nabízí nový pohled na zpracování ekonomického problému, který dosud není příliš rozšířený a uznávaný.
Klíčová slova: pozornost; produktivita jedince; multitasking
Název práce: Connection between multitasking and productivity in the context of behavioral economics
Autor(ka) práce: Podhirna, Jakub
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Špeciánová, Jitka
Oponenti práce: Chytil, Zdeněk
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The Bachelor's thesis looks at the effects of multitasking on productivity using behavioral economics theories. The theoretical part defines and clarifies the necessary information and concepts regarding multitasking, economic theory and the effect of performing multiple activities on productivity. The practical part examines the consequences of using a phone and other electronic devices on the number of traffic accidents. This work offers a new perspective on the treatment of an economic problem that is not yet widespread and recognised.
Klíčová slova: multitasking; attention; individual productivity

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 4. 2023
Datum podání práce: 15. 12. 2023
Datum obhajoby: 30. 1. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/84207/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: