Porovnání Nette a Zend Frameworku

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Porovnání Nette a Zend Frameworku
Autor práce:
Olišar, Petr
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Mittner, Jan
Osoba oponující práci:
Burkoň, Lukáš
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Tato bakalářská práce je zaměřena na představení a porovnání Zend a Nette frameworku v jejich nejnovějších verzích (29. listopadu). Toto představení a porovnání je dosaženo dvěma cestami. Jednak čerpáním z veřejných zdrojů a jednak vypracováním dvou totožných aplikací za použití Nette a Zend frameworku. Na základě těchto dvou aplikací došlo k měření, jehož výsledky jsou hlavním výstupem aplikace. Cílem práce je tedy porovnat schopnosti, které dané frameworky mají, a jejich uživatelskou pohodlnost při používání. Práce je strukturována do 3 celků. První část seznamuje s metodikou porovnání, metrikami a bodovým ohodnocením jednotlivých kritérií. V druhé části je uvedeno, co to je Framework, a je představen návrhový vzor MVC, na kterém oba frameworky stojí. Třetí část je vlastní porovnání obou frameworků na základě metriky uvedené v předchozí části.
Klíčová slova:
Framework; návrhový vzor; Nette; Zend

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Information Technologies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
6. 10. 2011
Datum podání práce:
9. 5. 2012
Datum obhajoby:
04.02.2013

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
33192_xolip05.pdf [1,28 MB]
Veřejná příloha:
7662_xolip05.zip [13,43 MB]
Oponentura:
29020_burl01.pdf [114,67 kB]
Hodnocení vedoucího:
33192_xmitj05.pdf [160,12 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/33192/podrobnosti