Problémy interkulturálnej komunikácie znázornené na praktickom príklade česko-nemeckej spoločnosti

Název práce: Problémy interkulturálnej komunikácie znázornené na praktickom príklade česko-nemeckej spoločnosti
Autor(ka) práce: Šepáková, Andrea
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Střížová, Vlasta
Oponenti práce: Třeštíková, Ludmila
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Diplomová práca sa zaoberá špecifickou formou komunikácie prebiehajúcou medzi pracovníkmi z rôznych štátov, a tou je interkulturálna komunikácia. Zameriava sa na úskalia, možné príčiny problémov a praktické znázornenie na Česko-Nemeckej spoločnosti Škoda-Auto.
Klíčová slova: Globalizácia;komunikácia; interkulturálna komunikácia; interkulturálny tréning

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra systémové analýzy

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: -
Datum podání práce: -
Datum obhajoby: 13. 6. 2006
Identifikátor v systému InSIS:

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: